Doelstellingen

Grootschalig Publieksonderzoek 2022

In het voorjaar van 2022 (feb > jun) wordt een grootschalig en onafhankelijk publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse musea.

Deelnemende musea kunnen hun publiek (bezoekers, afhakers en niet-bezoekers) bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

 • Beleving in het museum

 • Impact van het museum op de bezoeker
  (Impact Compass Model)

 • Impact museum op bezoeker

 • Evaluatie van het aanbod 

 • Infrastructuur en omkadering

 • Communicatie

 • Profiel van de bezoeker

 • Net Promotor Score

 • ...

Musea zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare musea en met de Vlaamse resultaten. Dit onderzoek kan ingezet worden in kader van de decretale verplichtingen. Ook evolutiemeting zal in de toekomst mogelijk zijn.

Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden.

Data en resultaten zullen steeds eigendom zijn en blijven van de individuele musea. Universiteit Antwerpen en ICOM Vlaanderen gaan aan de slag met de overkoepelende data (anoniem, losgekoppeld van de individuele musea) om de belangen van de sector te behartigen.

Timing

 • In het voorjaar van 2022 (feb > jun) wordt het publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. 

 • U kan uw museum inschrijven voor het onderzoek tot eind februari 2022. Uw deelname aan het onderzoek kan u bevestigen via deze link

​​

Resultaten

 •  U ontvangt een persoonlijk en individueel rapport over het publieksonderzoek. 

 • Het individuele rapport laat u eveneens toe om de resultaten van uw museum anoniem te vergelijken met een cluster van gelijkaardige musea en met de Vlaamse resultaten. 

 • Een Vlaams overkoepelend rapport gaat in op de algemene trends en evoluties over alle musea heen en kan door ICOM Vlaanderen aangewend worden in haar opdracht om de belangen van de sector te behartigen.

 • Tijdens een (vrijblijvende) studiedag voor de deelnemende musea gaan we in op algemene resultaten en worden de nodige handvatten aangereikt om met de resultaten aan de slag te gaan.

De individuele resultaten en rapporten worden enkel aan  het museum bezorgd en blijven verder te allen tijde anoniem en eigendom van het betreffende museum.

Methode

 • Via een online bevraging worden de bezoekers bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden. 

 • De vragenlijst kan door de musea verspreid worden via verschillende kanalen. Het project team begeleidt de musea hierin met duidelijke briefings, gepersonaliseerde communicatiematerialen (zoals berichten, visuals, posters, ...) en ondersteuning tijdens het project. Ook vanuit de stad of gemeente kan generiek gecommuniceerd worden over het onderzoek, zodat ook niet-bezoekers bereikt kunnen worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd en volledig dynamisch opgesteld voor uw museum. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke zaken mee opgenomen kunnen worden.​

Incentives

 • Om uw bezoekers maximaal te stimuleren om deel te nemen aan de bevraging, voorziet het onderzoek in incentives. Deze zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

 • Per ingevulde enquête wordt 1 m² bedreigd regenwoud gered via de erkende organisatie World Land Trust

 • Daarnaast worden een aantal prijzen verloot onder de deelnemers als extra motivering.

​​

wlt.png

Bijdrage

​Dankzij de grote schaal en de partners waarmee dit onderzoek georganiseerd wordt, kan de deelname in de kostprijs van het onderzoek laagdrempelig gehouden worden. Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inkomsten (omzet) van het museum: 

Lager dan €100.000 : €850​

€100.000 tot en met €1.000.000 : €950

Hoger dan €1.000.000 : €1.050

(Prijzen exclusief 21% BTW)

Institutionele leden van ICOM krijgen een korting van 20% op deze tarieven.