Wat zijn de facturatiegegevens voor het opmaken van een bestelbon?

De verdeling van alle kosten en budgetten, alsook de  facturatie en administratieve afhandeling zal gebeuren door:

 

LMOV - Local Market Research BVBA
Frans Pauwelslei 6
2970 Schilde
BTW BE0538 753 440
IBAN BE 707 340 377 540 25

Hoeveel werklast zal het onderzoek veroorzaken bij de medewerkers?

Omdat de werkdruk hoog is en de medewerkers van het museum geen of weinig extra tijd beschikbaar hebben, wordt voor een onderzoeksmethode gekozen die (quasi) geen werklast veroorzaakt voor de medewerkers.

- We vragen bij de opstart om via een korte online enquête enkele karakteristieken van het museum door te geven zodat we de bevraging voor u kunnen personaliseren en programmeren. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

- Daarnaast vragen we om de link naar de enquête te bezorgen aan uw bezoekers, afhakers, en of ticketbestellers. Hiervoor bezorgen we u gepaste communicatiemateriaal (briefing/teksten/banners/...) en ondersteuning. Verder hoeft u niets te doen. Na afloop krijgt u een praktisch inzetbaar rapport voor uw museum van ons.

Wie mag de bevraging invullen?

Voor de publieksbevraging mogen alle bezoekers, afhakers en niet bezoekers van uw museum de bevraging invullen. Er mag dan ook (indien gewenst) generiek vanuit de stad of gemeente gecommuniceerd worden.

 De vragenlijst wordt dynamisch opgesteld zodat elk profiel van respondenten enkel de voor hem de relevante vragen krijgt.

Ook voor kinderen en jongeren wordt een aanbod voorzien.

Hoe verloopt het contacteren van de respondenten?

Om een sterke respons te bekomen en tevens een positieve boodschap vanuit het museum uit te dragen,  wordt aangeraden dat u in eerste instantie zelf communiceert naar bezoekers en (voormalige en huidige) ticketbestellers en of afhakers. Dit kan via directe e-mails, nieuwsbrieven, website, social media en andere kanalen. Hiervoor worden de nodige materialen en adviezen ter ondersteuning voorzien door het project team. 

Ook niet-bezoekers of afhakers kunnen mee bevraagd worden. Dit kan door bijvoorbeeld de stad of gemeente ook te laten communiceren over het onderzoek. U zal ook hiervoor de gepaste communicatiematerialen door ons aangeleverd krijgen. In de bevraging zullen deze respondenten automatisch de voor hen relevante vragen te zien krijgen.

De combinatie van deze communicatiekanalen heeft in meerdere onderzoeken in het verleden haar succes reeds bewezen. In 2013 werden er zo meer dan 90.000 respondenten bevraagd in een onderzoek bij bibliotheken en cultuurhuizen dat we voerden.

Hoe verloopt het personaliseren van de vragenlijst?

Voor de opstart van het onderzoek, ontvangt u een link naar een formulier om een aantal gegevens over uw museum door te geven aan het onderzoeksteam. Op basis hiervan personaliseren en programmeren zij uw persoonlijke enquête. Dit neemt maar een 5-tal minuten voor u in beslag.

Is er een limiet op het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan de bevraging?

Er is geen limiet vastgesteld. Er zijn ook geen extra kosten verbonden aan grotere aantallen respondenten.

Hoe kan ik mijn persoonlijke vragen laten toevoegen?

Via hetzelfde online formulier voor het personaliseren van de vragenlijst, heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen door te geven aan het onderzoeksteam. Het onderzoeksteam programmeert uw persoonlijke vragen vervolgens in uw enquête. Het team kijkt voor het programmeren de vraagstelling na en geeft advies indien nodig.

Anonimiteit

De resultaten per museum worden neergeschreven in een persoonlijk individueel rapport. Dit rapport wordt enkel gedeeld met het betreffende museum, en wordt dus aan niemand anders doorgegeven.
Het staat u uiteraard vrij om zelf naar buiten te treden met de resultaten indien gewenst.

Ook voor de respondenten die deelnemen aan de bevraging wordt de anonimiteit gegarandeerd: hun antwoorden worden anoniem verwerkt.

Veiligheid

Doordat het onderzoek online verloopt, is het uiteraard volledig in lijn met de maatregelen rond social distancing.
Online veiligheid is zeker even belangrijk: de bevragingen worden gehost op beveiligde servers, met permanent lopende back-up servers die automatisch ingezet worden in het (onwaarschijnlijke) geval van serverproblemen. 
Tevens worden alle data dagelijks automatisch 'gebackupt'.