Grootschalig publieksonderzoek Vlaamse musea 2022

Grootschalig publieksonderzoek bij bezoekers, afhakers en niet-bezoekers- voorjaar 2022


In samenwerking met ICOM Belgium Flanders, Universiteit Antwerpen en LMR

Open voor leden en niet-leden van ICOM 

Reeds meer dan 50 musea nemen deel aan het onderzoek. Inschrijven kan nog tot eind februari.

Het onderzoek in een oogopslag

Wanneer?

 • Voorjaar 2022 (feb-jun)

 

Doelgroep?

 • Bezoekers van uw museum

 • Afhakers 

 • Niet-bezoekers

 • Meertalige bevraging

Alle relevante domeinen:

 • Beleving in uw museum

 • Impact van het museum op de bezoeker (Impact Compass Model)

 • Evaluatie van het aanbod 

 • Infrastructuur en omkadering

 • Communicatie

 • Profiel van uw bezoeker

 • Net Promotor Score

 • ...

 

 Geen impact op werklast         medewerkers

Onafhankelijk onderzoek: data en resultaten eigendom van uw museum

Benchmark (anoniem) met vergelijkbare musea en met de  Vlaamse resultaten. Vragenlijst wordt gepersonaliseerd voor uw museum. Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen.

Dit onderzoek kan ingezet worden in kader van de decretale verplichtingen. Ook evolutiemeting zal in de toekomst mogelijk zijn.

Budget kan gespreid worden over 2021 en 2022, of volledig opgenomen worden in 2022. Extra korting voor institutionele ICOM leden.

Art Museum
Image by Dannie Jing

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. De officiële certificaten worden na het onderzoek samen met uw rapport bezorgd. Onder de deelnemers aan de enquête worden ook andere prijzen verloot als incentive om deel te nemen.

wlt.png

Waarom een publieksonderzoek?

Samen met ICOM Belgium Flanders (Sergio Servellón), Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Annick Schramme, professor cultuurmanagement) en LMR (ervaren facilitator van grootschalige onderzoeksprojecten) ontstond het idee na een vraag uit de markt om een grootschalig publieksonderzoek te organiseren voor alle Vlaamse musea.

Dit onderzoek biedt kans om op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze de eigen museumbezoekers uitgebreid te bevragen over alle aspecten van hun ervaringen in en rond het museum. Ook afhakers en niet-bezoekers komen aan bod. Door het grootschalig opzet van het onderzoek zal er (anoniem) gebenchmarkt kunnen worden met andere musea en de Vlaamse resultaten. Dit onderzoek zal ook als nulmeting fungeren en tevens de komende jaren dienen als een tool ter ondersteuning van het lokale beleid, vorming, ...  Het kan ook een nuttige tool zijn in het kader van de decretale verplichtingen.

U leest alle details op deze pagina.